Vergoeding & Tarieven

Dieetkostenvergoeding

Dieetadvisering is in vrijwel alle gevallen opgenomen in uw basisverzekering en/of uw aanvullende verzekering. Dit houdt in dat dieetadvisering vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Per kalenderjaar heeft u recht op tenminste 3 uur behandeltijd (6-8 consulten). Er zijn (aanvullende) verzekeringen die meer vergoeden. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering, bij twijfel neem contact op met uw zorgverzekering.

Declaratie

De consulten worden verrekend met het eigen risico met uitzondering van kinderen jonger dan 18 jaar. Ik heb met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract. Dit betekent dat u doorgaans géén factuur van mij ontvangt, de rekening voor dieetadvisering wordt direct naar uw zorgverzekeraar gestuurd.

Ketenzorg

Diëtistenpraktijk Voeding is Maatwerk is aangesloten bij ketenzorg, ROHA. Dit houdt in dat ik als diëtist samenwerking heb met praktijkondersteuners en huisartsen. Het gaat hier om patiënten met chronische aandoeningen, zoals diabetes mellitus (suikerziekte), COPD (longziekten) en hart –en vaatziekten (cardiovasculaire aandoeningen). Bij deze aandoeningen krijgt u de dieetbehandeling vergoed vanuit de ketenzorg en gaat het niet ten koste van het eigen risico. Uw huisarts en diëtist zijn op de hoogte of dit ook voor u geldt.

Mocht het consult om welke reden dan ook niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar dan kunnen de onderstaande tarieven in rekening gebracht worden. Deze tarieven gelden uitsluitend:

  • Als de vergoeding is verbruikt bij de zorgverzekeraar
  • Zorg aan patiënten die niet verzekerd zijn of niet (meer) door de zorgverzekeraar vergoed worden
  • Zorg aan patiënten die verzekerd zijn bij zorgverzekeraars waar de diëtist geen contact mee heeft
Tarieven
Soort gesprek Duur van het consult Tarief
1ste consult 60 minuten gesprekstijd + 15 minuten indirecte tijd € 75,00
2de consult 30 minuten gesprekstijd € 30,00
Vervolgconsult  15 of 30 minuten (in overleg) € 15,00 /€ 30,00
Telefonisch of e-mailconsult 15 minuten € 15,00
Huisbezoek Extra kosten/reistijd € 20,00
Berekenen voeding en opstellen van dieetlijst (indirect) 30 minuten € 30,00

De behandeling door de diëtist bestaat uit méér dan alleen het consult. De behandeling bestaat uit twee onderdelen:

  • De tijd waarin u als cliënt aanwezig bent ‘directe tijd’.
  • De tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het registreren van uw gegevens, het contact maken met uw verwijzer, het berekenen en samenstellen van een persoonlijk behandelplan ‘indirecte tijd’.
Verhindering

Als u niet kunt komen naar de geplande afspraak. Laat dit dan minimaal 24 uur van tevoren weten. Wanneer de afspraak niet of niet tijdig is afgezegd, dan wordt de voor u geplande tijd wel in rekening gebracht. Deze rekening kan dan niet door uw verzekering vergoed worden.